Våra värdegrunder

Trygghet

Trygghet

Vi erbjuder en trygg och inspirerande lärmiljö där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. Vi har små barngrupper och hög personaltäthet.

Kunskap

Kunskap

Vi ger barnen förutsättningar för en livslång lust att lära genom engagerade och medforskande pedagoger som tar tillvara på barnens nyfikenhet och kompetens.

Glädje

Glädje

Vi inbjuder till lek och lärande genom glädje och med ett glädjefyllt bemötande skapar vi tillitsfulla relationer och gemenskap med alla i familjen.