Våra dokument

På föräldrakooperativet Fortuna förskola arbetar vi självklart efter våra styrdokument.
Skollagen är huvudgrund i hur vi utformar förskolan. För mer information finner du Skollagen här: http://www.skolverket.se/

Barnkonventionen är, och har alltid varit en naturlig och självklar del av vårt arbete med barnen. Sedan 1 januari 2020 är barnkonventionen en del av svensk lag. För mer information angående barnkonventionen, följ denna länk.

Läroplanen för förskolan, Lpfö 18.

Utbildningen i förskolan ska planeras och genomföras på ett sådant sätt så att den främjar barnens utveckling, hälsa och välbefinnande. Undervisning innebär att stimulera och utmana barnen med läroplanens mål som utgångspunkt och riktning, och syftar till utveckling och lärande hos barnen (Lpfö 18).

Genom förskolans systematiska kvalitetsarbete synliggör vi kvalitén och likvärdigheten i utbildningen. Genom att planera, följa upp, analysera, dokumentera och utveckla utbildningen kan vi skapa och dela kunskap om vad som leder till framgång. Alla vårdnadshavare får ta del av detta arbete bland annat i vår digitala kommunikationskanal Tyra. Inflytande i utbildningen sker på flera sätt utöver att förskolan bedrivs som ett föräldrakooperativ. 

Här följer ett antal dokument du kan ladda ner i pdf-form och läsa i lugn och ro.

Vi har också en likabehandlingsplan för att motverka kränkning och diskriminering.

KLAGOMÅLSHANTERING