Våra dokument

På föräldrakooperativet Fortuna förskola arbetar vi självklart efter våra styrdokument.
Skollagen är huvudgrund i hur vi utformar förskolan. För mer information finner du Skollagen här: http://www.skolverket.se/

Barnkonventionen är, och har alltid varit en naturlig och självklar del av vårt arbete med barnen. Sedan 1 januari 2020 är barnkonventionen en del av svensk lag. För mer information angående barnkonventionen, följ denna länk.

Läroplanen för förskolan

Verksamheten styrs sedan övergripande av läroplanen för förskolan, Lpfö 18. Utifrån läroplanen sätter vi mål som är anpassade till barnen i våra barngrupper. Vi arbetar självklart med alla mål i läroplanen men fokuserar extra på några prioriterade mål.

Här följer ett antal dokument du kan ladda ner i pdf-form och läsa i lugn och ro.

Vi har också en likabehandlingsplan för att motverka kränkning och diskriminering.

KLAGOMÅLSHANTERING