På föräldrakooperativet Fortuna förskola arbetar vi självklart efter våra styrdokument.
Skollagen och skolverkets “Allmänna råd för förskolan” är huvudgrund i hur vi utformar förskolan.

För mer information finner du Skollagen här: http://www.skolverket.se/

Dokumentet “Allmänna råd för förskolan” kan du ladda ner direkt från oss i pdf-form genom att klicka här.

Barnkonventionen är, och har alltid varit en naturlig och självklar del av vårt arbete med barnen. För mer information angående barnkonventionen, följ denna länk.

Läroplanen för förskolan

Verksamheten styrs sedan övergripande av läroplanen för förskolan, Lpfö 98 reviderad 2016. Skolverket har också gett ut skriften “Förskolan är till för ditt barn”. Broschyren riktar sig främst till föräldrar och vårdnadshavare och handlar om förskolans läroplan. Utifrån läroplanen sätter vi mål som är anpassade till barnen i våra barngrupper. Vi arbetar självklart med alla mål i läroplanen men fokuserar extra på några prioriterade mål.

Här följer ett antal dokument du kan ladda ner i pdf-form och läsa i lugn och ro.

Vi har också en likabehandlingsplan för att motverka kränkning och diskriminering.

Våra rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen.

Utvärderingen av våra mål och arbetet med vår likabehandlingsplan mynnar ut i vår årliga kvalitetsredovisning

Från och med läsåret 2017/2018 kommer kvalitetsredovisningen att göras efter läsår istället för kalenderår. Detta då barngrupper och mål är mer lika under ett läsår och således synliggörs mål och arbete bättre i kvalitetsredovisningen.