Om Fortuna förskola

Föräldrakooperativet Fortuna Förskola är en privat förskola som öppnade i januari 2005. Förskolan ligger i natursköna Rydebäck med närhet till strand och hav, skog och grönområde och fina omgivningar med roliga lekplatser. 

Vår förskola har ca 25 barn mellan 1-5 år fördelade på två avdelningar, Jollen 1-3 år och Skutan 3-5 år. Vi tycker att det är viktigt att du som vårdnadshavare får vara med och påverka och ha inflytande över ditt barns förskola. Därför har vi valt att driva verksamheten i form av ett föräldrakooperativ. Det finns ett nära samarbete mellan vårdnadshavare och pedagoger och tillsammans skapar vi en trygg och kreativ miljö för barnen.

Utbildningen: 

Leken har en central plats och både vår lärmiljö inomhus och vår fina gård skapar många mötesplatser för barnen att samtala och leka tillsammans. Vi går ofta på utflykt för att besöka och utforska vår vackra närmiljö. Där får barnen på ett naturligt sätt möjlighet att upptäcka och förundras, få en medvetenhet kring hållbar utveckling samt i varierad terräng få uppleva rörelseglädje. Vi erbjuder en dag i balans mellan aktivitet och vila och de barn som sover gör det i vagnar utomhus under tak.

Det är viktigt för oss på Fortuna förskola att barnen trivs och är trygga. Våra värdegrundsord är trygghet, kunskap och glädje. Vi är rädda om varandra och vår miljö och arbetar aktivt med likabehandling – och värdegrundsfrågor och hållbar utveckling.

I den pedagogiska utbildningen ingår undervisning som innebär att vi inspirerar och utmanar barnen med läroplanens mål som utgångspunkt. På Fortuna förskola har vi gemensamma prioriterande mål efter barngruppernas behov och intresse och arbetar även temainriktat för att lyfta fram barnens nyfikenhet och inflytande. 

TYRA heter den digitala plattform där vi dokumenterar undervisningen och delar övrig information gällande barnen och förskolan.  Alla vårdnadshavare får tillgång till detta från första dagen.

Måltiden:

Vi erbjuder en näringsrik, smakrik och varierad kost som ger barnen och pedagogerna den energi och näring som de behöver. Lunchen levereras från Svea Cater i Landskrona och är uppskattad av alla då den håller hög kvalité. Vårt mellanmål tillagas av vår köksansvarige och även den serveras utifrån näring, smakupplevelse och variation. Vi följer livsmedelsverkets riktlinjer. 

Vid varje måltidssituation skapas en trivsam miljö där det finns gott om tid både för att njuta av den goda maten och att få prata och reflektera tillsammans med de andra barnen och pedagogen vid bordet. 

Attitydundersökning

Vi kan glädjande konstatera att vi återigen hamnar i topp bland Helsingborgs stads förskolor i den årliga attitydundersökningen.  Detta är en undersökning som görs av Helsingborgs stad, där vårdnadshavare bedömer förskolan utifrån områden som trygghet, trivsel, miljö, delaktighet, lärande, engagemang och bemötande.