Om Fortuna förskolaFöräldrakooperativet Fortuna är en privat förskola som öppnade i januari 2005. Vi tycker att det är viktigt att du som förälder får vara med och påverka och ha inflytande över ditt barns förskola. Därför har vi valt att driva verksamheten i form av ett föräldrakooperativ.

Vår barngrupp är relativt liten med 25 barn mellan 1-5 år fördelade på två avdelningar. Det finns ett nära samarbete mellan föräldrar och pedagoger och tillsammans försöker vi skapa en trygg och kreativ miljö för barnen.

I vardagen är vi gärna utomhus och utnyttjar den fina naturen som finns i vår närmiljö.

Pedagogiken

Det är viktigt för oss som arbetar på Fortuna förskola att barnen trivs och är trygga. När barnen är trygga vågar de utmana sig själv och utforska sin omgivning – och det är då som inlärning sker!

Läroplanen för förskolan utgör stommen i vår pedagogiska verksamhet. På förskolan har vi gemensamma mål efter barngruppernas behov. Vi är rädda om varandra och vår miljö och arbetar aktivt med likabehandling – och värdegrundsfrågor.

Den pedagogiska verksamheten är temainriktad efter barngruppens intressen. Vi låter oss inspireras av pedagogik som Montessori och “I Ur och Skur” och väljer aktiviteter som vi tror gynnar barnen. Vi arbetar både i åldersindelade och åldersblandade grupper och vistas mycket ute i vår vackra närmiljö. Vi utvecklar barnens intresse för språkutveckling, matematik, skapande, rörelse, naturkunskap, teknik, musik och drama genom varierade övningar och lekar både inom- och utomhus.

Verksamheten på vår förskola ska kännas rolig, inspirerande och utmanande för alla barn!

Attitydsundersökning

Vi kan glädjande konstatera att vi återigen hamnar i topp bland Helsingborgs stads förskolor i den årliga attitydundersökningen.  Detta är en undersökning som görs av Helsingborgs stad, där vårdnadshavare bedömer förskolan utifrån områden som trygghet, trivsel ,miljö, delaktighet, lärande, engagemang och bemötande.