Föräldrakooperativ
Genom att vara en del av vårt föräldrakooperativ får du:
● Tillgång till en trygg barnomsorg med hög kvalitet och små barngrupper
● Insyn och delaktighet i ditt barns vardag
● Nära kontakt med barngrupp, föräldrar och pedagoger

Ett kooperativ får ofta bilden av att vara ett ställe där föräldrarna MÅSTE jobba i verksamheten och
STÄDA varje helg. Detta är en tråkig fördom.
Absolut är vi föräldrar delaktiga och engagerade i kooperativet under tiden våra barn går där.
Men det är ju också det som ger oss en möjlighet att ha bättre insyn och kunna påverka våra barns
dagar. Man får sin röst hörd, ett närmare steg till förändring/förbättring.
Du som förälder bjuds in till den lilla mysiga förskolan, vår gemenskap gör att vi kommer nära
barnen, pedagogerna och andra föräldrar.

Nedan får du en ännu tydligare förklaring av hur vårt kooperativ styrs:
Föräldrakooperativ drivs som en ekonomisk förening, vilket innebär att föreningen är en självständig
juridisk person. Man är bara medlem i föreningen så länge ens barn går på förskolan.
Föreningen anställer personal och ser till att verksamheten fungerar. Pedagogerna står för den
pedagogiska utbildningen och följer läroplanen för förskolan och andra styrdokument, precis som alla
andra förskolor.
Föreningen företräds av en styrelse bestående av fem föräldrar som ledamöter och en förälder som
suppleant. Styrelsen sammanträder en gång i månaden.
Alla som har sitt barn på förskolan har tillgång till mötesprotokoll och budget. Dessutom har vi
regelbundet medlemsmöten där alla medlemmar närvarar för att få information samt aktivt vara
med och forma verksamheten.
De familjer som inte har någon förälder representerad i styrelsen är istället aktiv i en av föreningens
två aktivitetsgrupper:

Aktivitetsgrupp “fix”:
Ännu en fördel med vårt kooperativ är att vi alla kan bidra med den kompetens vi besitter eller de
kontakter vi har.
Fixgruppen arrangerar fixardag två gånger om året, då alla föräldrar och barn träffas på förskolan för
att förbättra inne- och utemiljö. Utöver dessa fixardagar, så står fixargruppen även för löpande
underhåll och småfix. Det behöver inte betyda att vi själva gör allt men vi ska se till att det ordnas
med.

Akivitetsgrupp Fest
Arrangerar roliga aktiviteter för föräldrar, barn och personal ett par gånger om året.